Instruktor pilatesu Kim Mondo zwraca uwagę na zależność między bólem i brakiem równowagi w naszym ciele i wyjaśnia, jak pilates może przywrócić równowagę i zredukować ból.

Możesz gromadzić ból i stres, lub możesz poświęcaj zbyt mało uwagi sprawności fizycznej. Kości tworzą swoisty szkielet dla ruchu. Układ mięśniowy zapewnia niezbędną siłę do podjęcia ruchu. Układ nerwowy zapewnia motywację. Ważne jest, aby pamiętać o wielowarstwowości tematu powiedzianego tutaj, podczas omawiania funkcji ruchowej i dysfunkcji człowieka. Kiedy wszystkie systemy działają sprawnie, nie ma bólu ani poczucia dyskomfortu.

Ból fizyczny lub informacja o zaburzeniu równowagi jest przekazywana do mózgu za pośrednictwem sieci neuronowej. Ten układ nerwowy najczęściej działa na dość wystarczającym poziomie. Pracuje przy mózgu, by przekazać informację mięśniom, kiedy mają podjąć pracę, albo kiedy mają się rozluźnić. Potrzebny jest spory bodziec zewnętrzny, aby zdestabilizować homeostazę, czyli idealny balans lub wewnętrzną równowagę organizmu.

Ból fizyczny wynika z zastoju lub przeciążenia. Dodatkowe napięcia i skurcze mięśni działają w celu wyciągnięcia kości z ich idealnego anatomicznego położenia; jednocześnie nieaktywne mięśnie pozwolą kościom osiąść lub przemieścić się z miejsca.

Nagłe urazy takie jak wypadki czy skaleczenia zaskakują zaprzyjaźniony ze sobą system nerwowo-mięśniowy i przez długotrwałą niewłaściwą pozycję ułożenia szkieletu, albo przez to, że urazy trwają zbyt długo lub poruszamy się „nieprawidłowo” czy mamy źle skorygowany uraz przez przewlekły okres czasu, system ten będzie stale wysyłać do mózgu szkodliwe, nieprzyjemne wiadomości.

Następnie, starając się utrzymać balans życia tak skutecznie jak to tylko możliwe, układ nerwowy odpowie włączając albo wyłączając niektóre obszary układu mięśniowego, aby złagodzić szkodliwe sygnały.

Wejdź w praktykę pilatesu: pilates to modelowanie systemu nerwowo-mięśniowego. Napięcie lub bezwolność nerwowo-mięśniowa jest stanem biernym, wykazującym zniko0my wysiłek. Z wyjątkiem nagłego urazu, pojawia się powoli. Tak jak życie jest ruchem, ciągle się zmienia, logiczne jest zatem podejmowanie wysiłków, które wspierają równowagę w burzliwych i spokojnych czasach.

Ćwiczenie pilatesu uczy mózg oraz układ nerwowy, mięśnie i kości, aby współpracowały ze sobą, aby pięknie scalić te warstwy, które są trójwymiarową manifestacją naszego ciała.